Guidance Team

                                                                निर्देशक समितिको नामावलि


                नाम पद
१.             बिद्या सुन्दर शाक्य, प्रमुख, काठमाडौ महानगर पालिका अध्यक्ष
२.             हरि प्रभा खड्गीश्रेष्ठ, उपप्रमुख, काठमाडौ महानगर पालिका अध्यक्ष
३.             शशिलालश्रेष्ठ, १९ वडाअध्यक्ष, का.म.पा. सदस्य
४.             राजेन्द्र मानन्धर, २० वडाअध्यक्ष, का.म.पा. सदस्य
५.             मचाराजामहर्जन, २३ वडाअध्यक्ष, का.म.पा. सदस्य
६.             बालकृष्ण श्रेष्ठ , २४ वडाअध्यक्ष, का.म.पा. सदस्य
७.             न्हुछे काजीमहर्जन, १८ वडाअध्यक्ष, का.म.पा. सदस्य
८.             उदय चुडामणि बज्राचार्य, २१ वडाअध्यक्ष, का.म.पा. सदस्य
९.             चिनिकाजीमहर्जन, २२ वडाअध्यक्ष, का.म.पा. सदस्य
१०.          निलकाजीशाक्य, २५ वडाअध्यक्ष, का.म.पा. सदस्य
११.          चिनियामानबज्राचार्य, २७ वडाअध्यक्ष, का.म.पा. सदस्य
१२.          नबिनमानन्धरउदय, १७ वडाअध्यक्ष, का.म.पा. सदस्य
१३.          बिकाश डंगोल, १२ वडाअध्यक्ष, का.म.पा. सदस्य
१४.          प्रतिनिधि, राष्टिञय पुनर्निर्माण प्राधिकारण सदस्य
१५.          प्रतिनिधि पुरातत्वबिभाग सदस्य