काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको ५० लाख सहयोग